RSS
 

Archive for 06月, 2006

童童一岁了!

26 Jun

[size=2]今天是童童的生日。

此时,想必朋友们一个个都聚齐了。

他们一定在边玩牌边漫无边际地侃着,

媳妇们在一旁看着,

时不时插上两句。

最快乐的是孩子们,

难得有这么多伙伴在一起。

又是一个“遍插茱萸少一人”的日子!

贴几张童童以前的照片,遥祝生日快乐!
[/size]

[img]http://images.blogcn.com/2006/6/26/11/yznxxx,20060626204421.jpg[/img]

[img]http://images.blogcn.com/2006/6/26/11/yznxxx,20060626204457.jpg[/img]

[img]http://images.blogcn.com/2006/6/26/11/yznxxx,20060626204349.jpg[/img]

[img]http://images.blogcn.com/2006/6/26/11/yznxxx,20060626204526.jpg[/img]

[img]http://images.blogcn.com/2006/6/26/11/yznxxx,20060626204619.jpg[/img]

 
 

朋友的照片,拿来练练手!

19 Jun

[img]http://images.blogcn.com/2006/6/19/8/yznxxx,20060619141957.jpg[/img]

[img]http://images.blogcn.com/2006/6/19/8/yznxxx,20060619142240.jpg[/img]

 
 

大宝漆挂历。欣赏一下

19 Jun

[img]http://images.blogcn.com/2006/6/19/8/yznxxx,2006061914317.jpg[/img]

[img]http://images.blogcn.com/2006/6/19/8/yznxxx,2006061914350.jpg[/img]

[img]http://images.blogcn.com/2006/6/19/8/yznxxx,2006061914420.jpg[/img]

[img]http://images.blogcn.com/2006/6/19/8/yznxxx,2006061914451.jpg[/img]

[img]http://images.blogcn.com/2006/6/19/8/yznxxx,2006061914518.jpg[/img]

[img]http://images.blogcn.com/2006/6/19/8/yznxxx,2006061914549.jpg[/img]

[img]http://images.blogcn.com/2006/6/19/8/yznxxx,2006061914646.jpg[/img]

 
 

化妆品。

16 Jun

[size=2]受人之托。
让我一个做油漆的做化妆品,只怕有一股子油漆味哦![/size]:em26:
[img]http://images.blogcn.com/2006/6/16/5/yznxxx,2006061695652.jpg[/img]

[img]http://images.blogcn.com/2006/6/16/5/yznxxx,2006061695920.jpg[/img]

 
 

近期设计制作的营销物料。

10 Jun

[img]http://images.blogcn.com/2006/6/19/5/yznxxx,200606198734.jpg[/img]

[img]http://images.blogcn.com/2006/6/19/5/yznxxx,200606198644.jpg[/img]

[img]http://images.blogcn.com/2006/6/19/5/yznxxx,200606198611.jpg[/img]

[img]http://images.blogcn.com/2006/6/19/5/yznxxx,200606198526.jpg[/img]

[img]http://images.blogcn.com/2006/6/19/5/yznxxx,200606198447.jpg[/img]

[img]http://images.blogcn.com/2006/6/19/5/yznxxx,20060619842.jpg[/img]

[img]http://images.blogcn.com/2006/6/19/5/yznxxx,200606198311.jpg[/img]

 
 

工业漆产品大全三折页

10 Jun

[img]http://images.blogcn.com/2006/6/19/5/yznxxx,2006061982511.jpg[/img]

[img]http://images.blogcn.com/2006/6/19/5/yznxxx,2006061982546.jpg[/img]

 
 

爱高装修漆系列单张

10 Jun

[img]http://images.blogcn.com/2006/6/19/6/yznxxx,2006061911340.jpg[/img]

 
 

四折页展开

10 Jun

[img]http://images.blogcn.com/2006/6/19/6/yznxxx,20060619112123.jpg[/img]

[img]http://images.blogcn.com/2006/6/19/6/yznxxx,20060619112320.jpg[/img]

[img]http://images.blogcn.com/2006/6/19/6/yznxxx,20060619112223.jpg[/img]

 
 

爱高超级哑光单张正。

10 Jun

[img]http://images.blogcn.com/2006/6/19/6/yznxxx,20060619112759.jpg[/img]

[img]http://images.blogcn.com/2006/6/19/6/yznxxx,2006061911294.jpg[/img]

 
 

给林三兵做的杂志跨页。

10 Jun

[img]http://images.blogcn.com/2006/6/19/7/yznxxx,2006061912931.jpg[/img]